top of page
ד״ר שרון אלדר, פסיכולוגית קלינית מומחית

טיפול אינטגרטיבי

הטיפול הפסיכולוגי החל לרקום עור וגידים לפני קצת יותר מ-100 שנים. מאז התפתחו תיאוריות, מודלים וגישות טיפוליות רבות. במשך שנים רבות האסכולות השונות בתחום הטיפול שמרו על נפרדות ואף התחרו זו בזו. אך בשנים האחרונות הטיפול האינטגרטיבי, שבמילים פשוטות מחבר בין גישות טיפוליות שונות על מנת לבנות תהליך טיפול מותאם אישית, החל לצבור יותר תאוצה.

 

הסיבות לכך שונות ומגוונות.

סיבה אחת היא שישנם מטפלים רבים וסוגי טיפולים רבים. אנשי המקצוע נחשפים זה לזה, לומדים זה מזה ויוצרים שפה משותפת אחד עם השני.

 

יתרה מכך, עם השנים הבינו המטפלים והחוקרים שבכל גישה טיפולית יש נקודות מסוימות של חוסר דיוק ואין גישה אחת שיכולה לענות לצרכיהם של כל המטופלים ולהיות יעילה למכלול ההפרעות והקשיים הקיימים.

 

לבסוף, מחקרים הראו כי הגורמים המשפיעים בעיקר על תוצאות הטיפול, משותפים לכל גישות הטיפול, כגון, הקשר בין המטפל למטופל, המוטיבציה של המטופל, ואישיות המטפל.

 

רק 10-15% מהצלחת הטיפול נמצאה כתלויה בטכניקה ובגישה הטיפולית. לכן, יש חשיבות לכך שמטפלים יעשירו את עצמם בלימוד של מגוון גישות טיפוליות, על מנת שיוכלו להתאים את הטיפול באופן הכי טוב למטופל. התאמה זו תביא לחיזוק הקשר בין המטפל למטופל ולהגברת המוטיבציה לטיפול. כך, הסיכוי שהטיפול יתאים באופן מדויק יותר למטופל ויהיה יעיל עבורו, גבוה יותר.

מה זה טיפול אינטגרטיבי, ומדוע נוצר?

ישנן גישות שונות לטיפול האינטגרטיבי. גישה אחת תעודד את המטפל לבחור את הגישה הטיפולית הטובה ביותר עבור המטופל מבין הגישות הקיימות אותן המטפל מכיר. למשל, להתאים טיפול קוגניטיבי התנהגותי למטופל עם חרדה או דיכאון, בעוד שלאדם הנמצא בשלב של התבוננות פנימית וגיבוש זהות המטפל יתאים דווקא טיפול פסיכודינמי.

 

דרך אחרת לאינטגרציה בטיפול תציע להשתמש בקו טיפולי אחד, אך מדי פעם, ובמידת הצורך, לאמץ שימוש בכלים מגישות אחרות בפסיכותרפיה.

 

גישה אינטגרטיבית שלישית תציע הטמעה בין שתי גישות טיפוליות שונות לפחות, אשר בהן ישתמש המטפל לאורך כל הטיפול ללא חלוקה ברורה מתי הוא משתמש באיזו גישה. למשל, בטיפול המטפל יכניס הן אלמנטים מהטיפול הקוגניטיבי התנהגותי  והן אלמנטים מהטיפול הפסיכודינמי.

 

המטרה היא לבסס שיטת עבודה שמשלבת בין האלמנטים הכי טובים ומועילים מכל גישה, מתוך הנחה שהשלם גדול מסכום חלקיו.

 

התאמה אישית לכל מטופל

הידע והניסיון שצברתי לאורך השנים בעבודתי הטיפולית, הטכניקות הטיפוליות אליהן נחשפתי ובהן התמקצעתי, ההדרכות המגוונות שקיבלתי וההכרות עם פסיכותרפיסטים בעלי רקע מקצועי שונה – כל אלה מאפשרים לי להיות גמישה עבור מטופלי ולהתאים את הטיפול לצרכים האישיים של כל מטופל.

בין אם הטיפול נעשה בעיקר בגישה טיפולית אחת, ובין אם הוא מערב גישות מגוונות, היכולת שלי לנוע, לבחור, לענות על שאלות ולהבין אתכם המטופלים דרך זוויות שונות, היא שמאפשרת לטיפול להיות מותאם, ולכן יעיל, מעצים, ומספק יותר.

 

למאמר המתאר מקרה טיפולי המבוסס על טיפול אינטגרטיבי

גישות שונות לאינטגרציה

bottom of page